Bugatti store.
Ukraine, Zhytomyr,Shopping center Global UA
2019